Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14/2019/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh 7 23/07/2019
2 26/KH-SNgV Kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 11 08/01/2019
3 27/KH-SNgV Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 23 08/01/2019
4 28/KH-SNgV Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 3 08/01/2019
5 658/QĐ-SNgV Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 17 12/09/2018
6 517/QĐ-SNgV Quyết định về việc ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 94 12/07/2018
7 915/QĐ-SNgV Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Sở Ngoại vụ 14 27/11/2017
8 763/QĐ-SNgV Quyết định ban hành quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến cải tiến của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 129 06/10/2017
9 46/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định, điều kiện chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 12 12/09/2017
10 309/HD-SNgV Hướng dẫn soạn thảo văn bản giao dịch đối ngoại của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố 31 26/04/2017
11 61/SNgV-VP Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 17 20/01/2017
12 600/QĐ-SNgV Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ 30 30/08/2016
13 13/2016/QĐ/UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 14 18/05/2016
14 555/QĐ-UBND Quyết định về việc đổi tên Phòng Ngoại vụ thành Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Sở Ngoại vụ 11 18/05/2016
15 460/QD-SNgV Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu 7 27/07/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...