Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đánh giá cao những thành tích của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2012 – 2017 trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết hữu nghị nhân dân quốc tế, thông tin tuyên truyền đối ngoại, dân vận kiều bào và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nhất trí với phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu đề ra tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2022, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cần làm tốt hơn nữa công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; tiếp tục mở rộng quan hệ, đa dạng hoá các đối tác, củng cố, phát triển mạng lưới bạn bè, tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại (thông tin hai chiều) nhằm cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế về tình hình Việt Nam và tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các tập thể và cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua./.

Khánh Lan

Theo dangcongsan.vn