Trang chủ Giới thiệu chung Quá trình hình thành

Tiền thân của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu là Ban Biên giới tỉnh Lai Châu, được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 20/01/1992 của UBND tỉnh Lai Châu có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý đường biên giới quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu. Bộ máy tổ chức gồm Trưởng ban (do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm), 01 phó ban chuyên trách, 01 phó trưởng ban kiêm nhiệm (do đồng chí Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh đảm nhiệm) và 2 cán bộ giúp việc.

Tiền thân của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu là Ban Biên giới tỉnh Lai Châu, được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 20/01/1992 của UBND tỉnh Lai Châu có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý đường biên giới quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu. Bộ máy tổ chức gồm Trưởng ban (do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm), 01 phó ban chuyên trách, 01 phó trưởng ban kiêm nhiệm (do đồng chí Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh đảm nhiệm) và 2 cán bộ giúp việc.

         Tháng 3/2003 Ban Ngoại vụ & Biên giới tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh, với biên chế 13 người.

         Ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị quyết 22/2003/QH11 chia tách tỉnh Lai Châu thành 2 tỉnh: Lai Châu và Điện Biên. Ban Ngoại vụ & Biên giới tỉnh Lai Châu được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 và chính thức hoạt động từ 01/01/2004 với biên chế ban đầu gồm có 05 người (điều chuyển từ Ban Ngoại vụ và Biên giới vụ tỉnh Lai Châu), Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Văn Quả; Đồng chí Hoàng Ngọc là Phó Trưởng ban; Theo quyết định số 25/2004/QĐ-UN ngày 7/6/2004 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Ngoại vụ & Biên giới tỉnh: Với Vị trí, chức năng là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác ngoại giao, biên giới Quốc gia thuộc phạm vi của tỉnh, cộng đồng người Lai Châu định cư ở nước ngoài, là đầu mối xúc tiến thương mại và thu hút vốn đầu tư của các tổ chức quốc tế vào Lai Châu, chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao; các phòng chuyên môm gồm có:

          - Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp.

          - Phòng nghiệp vụ.

          Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và để đáp yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới, ngày 01/01/2005, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quyết định đổi tên Ban Ngoại vụ & biên giới thành Sở Ngoại vụ theo Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/1/2005 của UBND tỉnh Lai Châu.

         Năm 2010, UBND tỉnh Lai Châu đã có Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND, ngày 02/12/2010 về việc quy định với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cà cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. Với vị trí, chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Tin liên quan

Quá trình hình thành Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu (06/10/2014 9:34:24 SA)

294 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...