Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin địa phương

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025
(Ngày đăng :30/07/2020 8:10:12 SA)

Quang cảnh Đại hội

(BLC) - Trong 2 ngày (27 - 28/7), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương. Dự Đại hội về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban TĐKT Trung ương.

Đại biểu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng, Anh hùng lao động… và 320 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, thành tích đạt được. Đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển trong chặng đường tới. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân, chiến sỹ thi đua, tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV “Xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững”.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ 2020 - 2025 do đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, công tác TĐKT của tỉnh không ngừng đổi mới, chất lượng nâng lên. Hệ thống văn bản về TĐKT ngày càng hoàn thiện và thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp luôn quan tâm, lãnh, chỉ đạo kịp thời. MTTQ và các đoàn thể Nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với hình thức và nội dung phong phú gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động được các cấp, ngành tổ chức triển khai kịp thời với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 20,48% năm 2015 xuống 16,7% năm 2020; đưa 2 huyện: Tân Uyên, Than Uyên thoát nghèo năm 2018. An ninh - Quốc phòng đảm bảo, giữ vững; công tác đối ngoại tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% tổ chức cơ sở Đảng, trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong 5 năm qua có bước chuyển biến tích cực. Đã chú trọng, thực hiện có hiệu quả cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Có trên 1.000 lượt tập thể và trên 4.000 lượt cá nhân được tuyên dương tại các hội nghị của các ngành, các cấp; 15 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tuyên dương tại các hội nghị cấp toàn quốc. Cả giai đoạn có 146 tập thể, 345 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; UBND tỉnh khen thưởng 4.717 tập thể và 12.440 cá nhân…

Phát huy truyền thông thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững”, giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác TĐKT; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm: “Xây dựng nông thôn mới”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp: cấp nhà nước đạt từ 30% trở lên; cấp tỉnh từ 70% trở lên…

Tham luận tại Đại hội, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến của tỉnh đã trao đổi, chia sẻ nhiều giải pháp đột phá, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Lai Châu trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; đổi mới phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào thiết thực, hiệu quả, bám sát và gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tỉnh, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT; trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ khen cao (cấp Nhà nước) và những tấm gương lao động trong nông dân, công nhân, chiến sỹ, doanh nhân…

Với những thành tích đạt được, tỉnh Lai Châu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân; Bằng khen cho 1 tập thể, 23 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, Bằng khen cho 64 tập thể và 323 cá nhân.

Nhân dịp này, Thay mặt Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 230 triệu đồng cho thiếu nhi Lai Châu.

Tại Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đại biểu. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua.

Trước đó, các đại biểu đã thắp hương Phòng thờ Bác Hồ, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

 

Theo baolaichau.vn

Tin liên quan

Từ 28 - 29/8/2022 tại Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 - Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu(19/08/2022 9:22:09 SA)

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 -17/4/2022(05/04/2022 11:06:53 SA)

Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ - Điểm nhấn đặc sắc tại Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022(05/04/2022 10:55:40 SA)

Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản(01/04/2022 3:08:57 CH)

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu làm việc với Bộ Ngoại giao(22/10/2021 3:10:42 CH)

849 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...