Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin địa phương

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp
(Ngày đăng :22/06/2021 4:36:19 CH)

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(laichau.gov.vn) Sáng nay (19/6), sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe: Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND với cử tri.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, HĐND tỉnh đã bầu được các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, Tỉnh ủy và ý chí nguyện vọng của Nhân dân. Theo đó, đồng chí Giàng Páo Mỷ tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Chu Lê Chinh tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tín nhiệm cao; đồng chí Trần Tiến Dũng tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao; các đồng chí Tống Thanh Hải, Giàng A Tính, Hà Trọng Hải tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao. HĐND tỉnh cũng đã bầu 20 đồng chí thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, 30 đồng chí Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những người được tín nhiệm bầu vào các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Tại Kỳ họp các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm 2021.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2015 - 2020, với phương châm “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tỉnh Lai Châu đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trung khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2026 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2026 là rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Páo Mỷ đề nghị: HĐND, các Ban HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh sau Kỳ họp này cần khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đảm bảo cho HĐND, UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng các Kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung các Kỳ họp; chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2021; tập trung nghiên cứu xây dựng và thẩm định các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng và tính khả thi trình HĐND xem xét, quyết định.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp, đồng thời nghiên cứu, xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các hội nghị gặp gỡ, vận động bầu cử của những người ứng cử và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau các Kỳ họp. HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, nghị quyết của HĐND tỉnh, từ đó nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động của HĐND; gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nắm bắt và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với cấp có thẩm quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

 

Theo laichau.gov.vn

Tin liên quan

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu làm việc với Bộ Ngoại giao(22/10/2021 3:10:42 CH)

Chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2020 của tỉnh Lai Châu tăng hạng so với năm 2019.(21/09/2021 11:43:16 CH)

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tại tỉnh Lai Châu(21/09/2021 11:36:37 CH)

Lai Châu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới(20/09/2021 3:47:02 CH)

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là mục tiêu số 1(26/08/2021 5:28:24 CH)

399 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...