TCCS - Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đối với nền ngoại giao Việt Nam, trải qua gần tám mươi năm đồng hành cùng dân tộc, nền tảng tư tưởng của Đảng chính là “gốc vững” để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

301 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...