Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động của Sở

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai, xây dựng Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Ngoại vụ năm 2022; Kế hoạch số 913/KH-SNgV ngày 12/10/2021 của Sở Ngoại vụ về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Ngoại vụ giai đoạn 2021-2030.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thầm quyền xử lý của Sở Ngoại vụ trong năm 2022 là 99 thủ tục (trong đó thủ tục đoàn vào là 88 thủ tục, đoàn ra 11 thủ tục).

Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC; Khuyến khích các sáng kiến, cải tiến rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa TTHC; Chỉ đạo đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định về TTHC; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Kiểm tra việc kiểm soát TTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC tại Sở, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, các đơn vị không thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch TTHC, chậm trễ trong giải quyết TTHC phát sinh

Tin liên quan

Sở Ngoại vụ triển khai 1 số nội dung của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.(16/03/2023 6:25:38 CH)

Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ(16/03/2023 5:06:58 CH)

SỞ NGOẠI VỤ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(16/03/2023 5:05:21 CH)

Tăng cường hợp tác nông nghiệp công nghệ cao giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc(24/08/2021 9:18:48 SA)

Lễ kết nghĩa giữa Chi đoàn Sở Ngoại vụ và Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại(05/04/2021 10:32:09 SA)

648 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...