Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động của Sở

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-SNgV ngày 25/01/2022 về việc tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2022.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới; Tăng cường sự tham gia của các phòng  chuyên  môn, công chức trong  triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; giám sát các hoạt động thực thi công vụ, thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong cộng đồng xã hội.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

        Các nhiệm vụ trọng tâm cần tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về CCHC; tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện định hướng chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu năm 2022;  Phổ biến, tuyên truyền nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Tuyên truyền các mô hình, sáng kiến CCHC hay, những điển hình tiên tiến trong công tác CCHC; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình CCHC.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, Sở Ngoại vụ tiếp tục tăng cường chỉ đạo về chuyên môn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính ở đơn vị mình. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện

Tin liên quan

Sở Ngoại vụ triển khai 1 số nội dung của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.(16/03/2023 6:25:38 CH)

Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ(16/03/2023 5:06:58 CH)

SỞ NGOẠI VỤ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(16/03/2023 5:05:21 CH)

Tăng cường hợp tác nông nghiệp công nghệ cao giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc(24/08/2021 9:18:48 SA)

Lễ kết nghĩa giữa Chi đoàn Sở Ngoại vụ và Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại(05/04/2021 10:32:09 SA)

632 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632 Fax: 02133.876.443 Email: banbientap@laichau.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Đinh Quang Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ

Giấy phép xuất bản số: 764/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/10/2015

Ghi rõ nguồn: "www.songoaivu.laichau.gov.vn" khi sử dụng thông tin trên website này


...